سایت لاگ سنندج راه اندازی شد! این سایت بوسیله jekyll راه اندازی شده و بر روی گیت هاب میزبانی میشود .فایل های مربوط به سایت را در رپو مربوطه در گیت هاب لاگ میتوانید مشاهده کنید.